NỀN TẢNG HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN DỆT MAY VIỆT NAM

NỀN TẢNG HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN DỆT MAY VIỆT NAM

Hỗ trợ

TĂNG TỐC DOANH THU - MỞ RỘNG THỊ PHẦN

Bằng cách cung cấp thông tin:

WHAT

Thông tin gì? Vấn đề gì?

Bông xơ/ Sợi/ Vải/ Hàng may mặc/ Phụ trợ, phụ kiện/ Tái chế - 4R

WHERE

Sản xuất ở đâu?

Thị trường nào?

WHO

Định vị khách hàng tiềm năng,

nhà cung cấp,

R&D và đối thủ cạnh tranh

WHEN

Thời gian cập nhật thông tin:

realtime, định kỳ (tháng/quý/

năm) &  3-5 năm

 

ESG

Môi trường, xã hội và quản trị

doanh nghiệp 

WHY

Môi trường, xã hội và quản trị

doanh nghiệp 

Tối ưu hóa thương hiệu và hiệu suất marketing

Nắm rõ sản phẩm, dịch vụ gì được bán ở đâu, khi nào, ra sao và giá bao nhiêu.

Đối tác và khách hàng

© Copyright 2022 by stsgroup.org.vn Designed by Vien Nam

Liên hệ nhận demo

Nội dung
Gọi ngay Zalo messenger
Lên đầu

Cổng Thông Tin STS